Organizację najbliższego, jubileuszowego XX Sympozjum
Korozyjnego z cyklu APCS planujemy na listopad 2020 roku